Prawne aspekty posiadania psa – ustawy i przepisy lokalne

Posiadanie psa to nie tylko spacery, karmienie, zabawa i pełne szczęścia powroty do domu. Posiadanie psa to także wiele obowiązków do spełnienia przez właścicieli. Jakie są prawne aspekty posiadania psa?

Prawne aspekty posiadania psa możemy podzielić na 2 części. Pierwsza to obowiązki ustalone przez ustawy – mowa tutaj o ustawie o ochronie zwierząt i ustawie o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Druga część to kwestia przepisów lokalnych na poziomie gminnym.

Odpowiedzialność za czyny psa

Prawne aspekty posiadania psa reguluje głównie ustawa o ochronie zwierząt. Dotyczy ona nie tylko obowiązków właściciela względem zwierzęcia, ale także odpowiedzialnością za jego zachowanie względem osób trzecich. Czyli to my jako właściciele, odpowiadamy jeżeli nasz psiak coś pogryzie lub kogoś ugryzie – bez względu czy pies zrobił to na naszą komendę, czy całkowicie niezależnie od nas. Dotyczy to także sytuacji w których pies nam ucieknie lub zbytnio się od nas oddali.

Chronieni jesteśmy w sytuacji, gdy nasz pies wyrządzi szkody w sytuacji, gdy nadzór nad nim został przerwany w wyniku działania osób trzecich. Jeżeli ktoś bez naszej zgody wypuści psa z naszego ogrodu, to możemy dochodzić zwolnienia z odpowiedzialności za szkody i przerzucić je na osobę, która wypuściła psa.

Ochrona dla psa

Jednym z naszych podstawowych obowiązków, jest zapewnienie psu pomieszczenia/schronienia – aby zabezpieczyć je przed chłodem upałem czy opadami atmosferycznymi. Musi być z dostępem do światła dziennego i umożliwiać swobodną zmianę pozycji ciała. Kolejnym aspektem jest zapewnieniu psu jedzenia oraz bieżącego dostępu do wody. Te kluczowe kwestie reguluje Art. 9. 1. Ustawy o ochronie zwierząt w sekcji zwierzęta domowe.

Reklama

W kolejnym punkcie wspomnianego artykułu przeczytamy też o zabranianiu trzymania zwierząt domowych na uwięzi: w sposób stały dłużej niż 12 h na dobę, powodujących uszkodzenia ciała albo cierpienie, nie zapewniając swobodnego ruchu. Minimalna długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 metry.

Psy agresywne – przepisy

Aby móc posiadać psa rasy uznanej za agresywną, należy otrzymać stosowne zezwolenie od gminy (Art. 10. 1. Ustawy o ochronie zwierząt). Do psów ras uznanych za agresywne zalicza się:

Reklama

Obowiązkowe szczepienie

Ustawa o ochronie zwierząt nakłada obowiązek ochrony zdrowia psa i zwalczaniu chorób zakaźnych, dlatego obowiązkowe jest poddanie psa szczepieniu przeciw wściekliźnie – szczepienie psa powinno nastąpić w terminie 30 dni od ukończenia 3 miesiąca życia, a później nie rzadziej niż raz na rok. Szczepienia dokonuje weterynarz. Mówi o tym Art. 56 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Niedostosowanie się do obowiązkowego szczepienia, podlega karze grzywny.

Posiadanie psa – przepisy lokalne

Oprócz ustaw o działaniu ogólnopolskim, szereg regulacji odnośnie psa stanowią lokalne przepisy. Najczęściej ich zasięg sięga terenu miast lub całej gminy. Lokalne przepisy najczęściej nakładają na właścicieli psów obowiązki takie jak:

  • sprzątania nieczystości (do specjalnie przygotowanych pojemników lub do pojemników na zmieszane odpady komunalne),
  • dołożenia starań aby zachowanie psa nie było uciążliwe dla otoczenia,
  • sprawowania opieki nad psem i zakazu pozostawiania go bez dozoru,
  • zabezpieczenia nieruchomości przed niekontrolowanym wydostaniem się z niej psa,
  • obowiązku wyprowadzania psów na smyczy (a ras uznanych za agresywne dodatkowo w
  • kagańcu i tylko przez osoby pełnoletnie).

Lokalne przepisy będą też nas informowały o sposobach przewożenia psów środkami komunikacji publicznej czy obowiązującej na terenie gminy opłaty za psa (art. 18a ust 1. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych) i sposobu jej uiszczania, a także osobach zwolnionych z tego obowiązku. Każda gmina ustala sama stawkę za posiadanie jednego psa, lecz nie może być ona wyższa niż 121.24 zł rocznie – górny pułap został ustalony przez Ministerstwo Finansów. Przykładowo w Szczecinie opłata za psa wynosi 50 zł/rok.

Zapisz się na newsletter!

Reklama

Autor: Piotr Maciejowski

Programista, przedsiębiorca, bloger, fotograf i oczywiście miłośnik zwierząt ;)

Reklama

Podobne artykuły

Reklama

Czytaj dalej

Dodaj komentarz

Reklama