Jak oduczyć psa szczekania na spacerach i w domu?- porady i sposoby

Szczekanie jest jednym ze sposobów komunikacji psów. Często jednak zdarza się, że staje się ono nadmierne, uciążliwe dla właścicieli, a nierzadko również dla innych ludzi, na przykład podczas spacerów. Problem nadmiernego szczekania jest bardzo złożony, dlatego chcąc dowiedzieć się jak oduczyć psa szczekania na spacerach i w domu, warto sprawdzić, z czego ono wynika, gdyż jest to najczęściej klucz do rozwiązania problemu. 

Oduczanie psa szczekania to proces

Przed przystąpieniem do szkolenia psa, które ma na celu wyeliminowanie nadmiernego szczekania należy wziąć pod uwagę, że jest to proces, który często bywa skomplikowany i długi, w zależności od przyczyn. Z tego powodu, warto każdy etap tego procesu traktować indywidualnie i doceniać najmniejsze postępy, których dokonuje pies, jak również i my sami, gdyż całość opiera się na zmianie nastawienia, zarówno psa, jak i właściciela. Bardzo ważne jest więc to, aby opiekun psa nadmiernie szczekającego, w ramach treningu pupila ćwiczył swoją cierpliwość i umiejętność zachowania spokoju. Jest to niezwykle istotne  w relacji człowieka z psem, gdyż jak wiadomo, psy bezbłędnie odczytują emocje ludzi i bardzo łatwo odzwierciedlają je w swoim zachowaniu. 

Nadmierne szczekanie psa – przyczyny

Chcąc oduczyć psa nadmiernego szczekania, należy zacząć od poznania przyczyn takiego zachowania. Jeśli udaje nam się określić, dlaczego nasz pies intensywnie szczeka, dużo łatwiej jest z nim pracować. Warto zwrócić uwagę na to, że szczekanie jest dla psa sposobem komunikacji, a więc również wyrażania emocji, czy zawiadamiania stada, w tym przypadku rodziny o ewentualnym niebezpieczeństwie. Z tego powodu, karanie nigdy nie powinno mieć miejsca. Jako że szczekanie najczęściej wynika ze strachu lub z ekscytacji, bardzo istotna jest obserwacja psa, dzięki której możemy zweryfikować jaka emocja kryje się za szczekaniem.

Jak oduczyć psa szczekania na spacerach i w domu?

Praca z psem, który intensywnie szczeka w domu i na spacerach powinna odbywać się na kilku poziomach. Najważniejszą kwestią jest tutaj relacja z psem. Warto pamiętać, że na tę relację pracujemy w każdej sytuacji, dlatego cierpliwość, konsekwentność i wyrozumiałość, nie tylko dla pupila, ale również dla siebie jest kluczowym warunkiem powodzenia.

Zaspokajanie potrzeb psa

Pierwszą kwestią, od której należy rozpocząć szkolenie z pupilem, jest zaspokojenie wszystkich jego potrzeb. Podstawowe potrzeby to oczywiście jedzenie, toaleta, sen i pielęgnacja. Niezwykle ważną potrzebą psa jest poczucie bezpieczeństwa. Jeśli nie jest ona w pełni zaspokojona, może być powodem nadmiernego szczekania. Kolejnymi, równie ważnymi potrzebami są: potrzeba kontaktu z człowiekiem i innymi psami, potrzeba zabawy i eksploracji, potrzeba ruchu. Zaspokojenie tych potrzeb jest warunkiem skutecznego oduczenia intensywnego szczekania, niezależnie od powodu jego występowania.

Reklama

W przypadku zaspokajania potrzeby bezpieczeństwa niezbędna będzie konsekwentność i cierpliwość opiekuna, z kolei w przypadku pozostałych potrzeb, kluczowe jest poświęcanie dostatecznej ilości na spacer z psem, zabawy, możliwość eksploracji terenu. Już samo zaspokojenie tych potrzeb powinno odzwierciedlić się w zachowaniu psa, a w konsekwencji w mniej natarczywym szczekaniu.

Wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa

Pracę z psem na tym poziomie należy rozpocząć od niewielkiego terytorium, jakim jest dom, a następnie skutecznie powiększać je o ogród, spacery, czy wybiegi. Dom ma być dla psa miejscem spokoju, jednak bywa, że to właśnie tam pies jest najbardziej reaktywny. Wynika to z tego, że pies nie czuje się w domu bezpiecznie. Aby to zmienić, warto zacząć od przygotowania przyjaznej dla psa przestrzeni. W tym celu niezbędne jest ustawienie legowiska tam, gdzie pies najczęściej się kładzie, aby czuł, że ma w domu swoje miejsce. 

Reklama

Szczekanie jako alarm

Lękliwe psy bardzo często szczekają w domu, gdyż każdy dźwięk traktują jako potencjalne niebezpieczeństwo. Szczekanie przybiera tutaj charakter alarmowania. Bardzo istotne w tej kwestii jest nastawienie właściciela, dlatego swoim zachowaniem powinien on dać psu do zrozumienia, że przyjął ostrzeżenie do wiadomości i kontroluje sytuację. Można na przykład powiedzieć spokojnie „dziękuję”, „ok” lub użyć innego słowa, w zależności od preferencji.

Kluczowym elementem szkolenia jest spokój właściciela, gdyż dzięki niemu pies uczy się, że skoro przewodnik jest spokojny, to i on może się uspokoić. Jeśli szczekanie nadal jest uporczywe, warto odizolować psa od czynnika stresującego, na przykład pozostawiając go w miejscu, w którym czuje się bezpiecznie. Pomocne może okazać się również przekierowywanie uwagi na opiekuna, a więc specyficzny, spokojny sposób mówienia do psa lub zabawa. W ten sposób ponownie pies uczy się, że skoro przewodnik nie reaguje na potencjalne niebezpieczeństwo, to znaczy, że go nie ma. 

Eliminacja czynników stresujących

Jeśli pies natarczywie szczeka podczas spaceru, prawdopodobnie dzieje się tak dlatego, że albo nie czuje się komfortowo w konfrontacji z innymi psami, albo też jest podekscytowany spotkaniem z przedstawicielem swojego gatunku. W obu tych sytuacjach, prowadzenie psa na smyczy „face to face” do innego psa jest źródłem problemów. Na początku szkolenia warto więc zmieniać kierunek spaceru za każdym razem, kiedy zauważymy reaktywność psa. Najlepiej reagować jak najwcześniej, czyli już w momencie, kiedy pies ciągnie smycz lub kiedy rozpoznajemy, że zaraz zacznie szczekać.

Wówczas po raz kolejny pokazujemy psu, że widzimy jego lęk przed konfrontacją z psem i reagujemy na jego potrzebę. W miarę postępowania szkolenia należy stopniowo zmniejszać dystans pomiędzy psami, a w razie niepowodzeń ponownie go zwiększać.

Reklama

Samokontrola psa

Ćwiczenie samokontroli psa jest bardzo ważnym elementem szkolenia, szczególnie dla psów, których szczekanie wynika z ekscytacji. Bardzo przydatna jest tutaj nauka komendy „na miejsce” i „zostaw”. Za pozostanie na posłaniu lub pozostawienie zabawki pies otrzymuje smakołyki. Pierwszy smakołyk pies otrzymuje, gdy tylko uda mu się wykonać komendę. Następnie wydłużamy czas trwania komendy i nagradzamy umiejętność jej utrzymania. Taka nauka, która jest jednocześnie dla psa zabawą, może być modyfikowana.

Możemy podnosić poprzeczkę, tworzyć utrudnienia, ale również przenosić tego typu szkolenie w bardziej rozpraszające miejsce. W ten sposób pies uczy się coraz większej samokontroli, co jest niezbędnym elementem rozwiązania problemu nadmiernej ekscytacji psa i związanego z nią szczekania.

Zapisz się na newsletter!

Autor: Redakcja

Reklama

Podobne artykuły

Koń fryzyjski

Koń fryzyjski to niezwykły koń, obok którego nie da się przejść obojętnie. W skrócie często [...]

Reklama

Czytaj dalej

Dodaj komentarz

Reklama