Bezdomne psy - prawo

Gdzie zgłaszać bezdomne psy, kiedy się je znajdzie?

Każdy kto ma za sobą traumatyczne doświadczenie, jakim jest ucieczka lub inna forma zaginięcia psa, jest podwójnie wyczulony na reagowanie na pozostające bez opieki psy, które zaobserwuje w swojej okolicy. Po tym jak mój Freddie zniknął nagle z ogródka, a dwudniowe poszukiwania nie przyniosły rezultatu, to właśnie przypadkowi przechodnie zadzwonili zgłosić, gdzie go znaleźli po tym, jak zobaczyli porozklejane wszędzie ogłoszenia. Od tej pory bacznym okiem obserwowałam wszystkie psy, które wyglądały, jakby mogły komuś uciec. Często jednak zastanawiałam się, gdzie zgłaszać bezdomne psy. Okazuje się, że dróg jest kilka. 

Bezdomne psy – prawo 

Przede wszystkim musimy mieć świadomość, że co do zasady bezdomne psy pozostają pod opieką gminy. Te obowiązki precyzyjnie zostały opisane w najważniejszym w Polsce akcie prawnym regulującym sytuację czworonogów, a także pozostałych zwierząt – Ustawie o ochronie zwierząt: 

“Art.11.1. Zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin. 

Art.11a.1. Rada gminy wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 11 ust. 1, określa, w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 

2.Program, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

Reklama

3) odławianie bezdomnych zwierząt; 

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

Reklama

6) usypianie ślepych miotów; 

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.” 

Jeśli więc nie wiemy, jak postąpić w konkretnych przypadkach, kiedy chcemy zgłosić przemieszczające się bez nadzoru bezdomne psy albo zastanawiamy się, gdzie zgłosić bezpańskiego psa na wsi, to właśnie urząd gminy będzie dobrym pierwszym wyborem. 

Bezpański pies – gdzie zgłosić 

Przy zastanawiu się gdzie zgłosić bezpańskiego psa, musimy w pierwszej kolejności ocenić realnie sytuację. Czy pies wygląda jakby dopiero co komuś uciekł? Czy jest wyraźnie przestraszony, biegnie przed siebie na oślep i ogólnie sprawia wrażenie, jakby znalazł się w stresującej sytuacji? Jeśli tak, istnieje duża szansa, że psiak komuś uciekł. Bezdomne psy z reguły będą pewne siebie, ponieważ do bycia “na ulicy” są już przyzwyczajone. 

Reklama

Jeśli wydaje Ci się, że to właśnie bezdomny pies, to gdzie dzwonić zależy od dostępności poszczególnych opcji w danej miejscowości. W większych ośrodkach miejskich dobrym wyborem będzie straż miejska – odławianie bezdomnych psów należy do jej zadań. Oprócz tego może się tym zajmować lokalny oddział Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami lub inna fundacja pomagająca bezdomnym psom, która nawet jeśli sama nie będzie w stanie pomóc, to przynajmniej podpowie, gdzie zgłosić błąkającego się psa (niestety ten problem prawdopodobnie będzie cały czas aktualny dopóki nie wprowadzona zostanie kastracja i sterylizacja bezdomnych zwierząt na naprawdę dużą skalę). 

Jeśli natomiast pies jest spokojny, nie boi się nas i nie zaczyna przed nami uciekać, a do tego wydaje nam się być przyzwyczajony do obcowania z człowiekiem, możemy spróbować zabrać go ze sobą i rozpocząć poszukiwania opiekuna na własną rękę. 

Gdzie zgłosić znalezienie psa? W pierwszej kolejności zaprowadźmy go do weterynarza, który sprawdzi czy zwierzę ma chipa i zbada jego ogólny stan. Jeśli chipa nie będzie lub będzie niezarejestrowany, musimy przystąpić do przeglądania i rozwieszania ogłoszeń (zarówno w okolicy, jak i w internecie). W ekstremalnej sytuacji, jeśli przywiążemy się do psiaka i będziemy chcieli go zatrzymać, jeśli pierwotny opiekun nie odnajdzie się przez dwa lata, będziemy mieli do tego prawo.

Zapisz się na newsletter!

Reklama
Reklama

Autor: Anna Iżyńska

Reklama

Podobne artykuły

Reklama

Czytaj dalej

Dodaj komentarz

Reklama