Twój pies kogoś ugryzł? Sprawdź co możesz zrobić

Co zrobić gdy kogoś ugryzie pies? Wiele zależy od dokładnych okoliczności zdarzenia, jednak znajomość prawa w tym zakresie i obowiązków, jakie opiekun ma wobec osoby poszkodowanej mogą oszczędzić mu wiele stresu, a także kosztów.

Co zrobić gdy ugryzie pies – pierwsze kroki

Jeśli pies kogoś ugryzie, przede wszystkim należy ze wszystkich sił spróbować zachować zimną krew i zadbać o to, aby w czasie komunikacji z poszkodowaną osobą zwierzę było pod jak najlepszą kontrolą. Należy więc spróbować uspokoić psa, założyć kaganiec, jeśli ma się go przy sobie, a następnie przywiązać smycz w bezpiecznym miejscu i dopiero wtedy przystąpić do rozmów z pogryzioną osobą.

W przypadku pogryzienia przez psa obowiązkiem jego właściciela jest zapewnienie pokrzywdzonej osobie pierwszej pomocy. Na samym początku należy ustalić, co dokładnie się wydarzyło – gdzie dana osoba została ugryziona, jak mocno i jaki jest w związku z tym stan rany. Jeśli do ugryzienia doszło w jednym z wyjątkowo wrażliwych miejsc, czyli np. na udzie, szyi lub twarzy, powinno się niezwłocznie wezwać na miejsce zdarzenia karetkę.

Niezależnie od umiejscowienia rana powinna zostać odkażona – najlepiej zadziała woda z mydłem antybakteryjnym oraz preparat odkażający w sprayu. Jeśli jednak nie ma w danym momencie takiej możliwości, można również zdać się na naturalne reakcje obronne organizmu – w takiej sytuacji należy odczekać chwilę przed założeniem opatrunku, aby z rany mogła przez moment wypływać krew, zabierając przy okazji ze sobą część bakterii znajdujących się w ślinie psa.

A co jeśli doszło do ugryzienia psa przez spodnie lub inne ubranie, które spełniło funkcję warstwy ochronnej, ograniczając szkody wyrządzone przez psa? Nawet jeśli miało miejsce ugryzienie przez psa bez krwi, nie należy bagatelizować sytuacji – z pozoru niewinne zadraśnięcie również może być przyczyną przedostania się do organizmu niebezpiecznych bakterii.

Reklama

W celu uspokojenia nieco poszkodowanej osoby warto jak najszybciej poinformować ją o wykonywanych u psa szczepieniach przeciwko wściekliźnie. Oczywiście dotyczy to tylko sytuacji, w których takie szczepienia rzeczywiście miały miejsce – jeśli nie, konieczne będzie wykonanie przez lekarza zastrzyku nie tylko przeciwko tężcowi, ale również przeciwko wściekliźnie.

W zależności od stanu, w jakim znajduje się osoba poszkodowana konieczne może się okazać wezwanie na miejsce karetki pogotowia – poza wspomnianą wcześniej sytuacją, w której rana jest w problematycznym miejscu może się okazać, że trudno jest ją samodzielnie opatrzyć. Pomoc ratowników może też być potrzebna w przypadku osób starszych lub dzieci, które mogą zareagować na tę sytuację bardziej nerwowo lub zasłabnąć.

Reklama

Jeśli żadna z powyższych sytuacji nie ma miejsca, warto zaoferować poszkodowanej osobie pomoc w dostaniu się do lekarza lub na szpitalny oddział ratunkowy. Jeśli osoba pogryziona będzie chciała poinformować o zajściu policję lub straż miejską należy się na to naturalnie zgodzić i opowiedzieć jeszcze raz o całym zajściu przybyłym na miejsce funkcjonariuszom.

Ugryzienie przez psa – regulacje prawne

Ugryzienie przez psa może ze sobą nieść różnego rodzaju konsekwencje prawne. Podstawową z nich jest mandat, który otrzyma opiekun psa, jeśli w momencie zajścia nie stosował się do wymagań takich jak prowadzenie psa na smyczy lub w kagańcu – warto mieć świadomość, jakie zasady w tym zakresie obowiązują w danym miejscu zamieszkania, ponieważ gminy mogą je ustalać indywidualnie. O niezachowaniu środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia mówi artykuł 77 kodeksu wykroczeń.

Jeśli chodzi o pozostałe konsekwencje prawne, jakie mogą spotkać opiekuna psa, który kogoś ugryzł, wiele zależy tutaj od osoby poszkodowanej – tego rodzaju zdarzenia ścigane są z urzędu jedynie w ekstremalnych sytuacjach, kiedy dana osoba doznała ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Warto jednocześnie zdawać sobie sprawę, że nawet przy mniej poważnych obrażeniach, przy skutkach trwających do 7 dni, osoba poszkodowana ma prawo do oskarżenia prywatnego. To czy się na to zdecyduje może w dużym stopniu zależeć od zachowania opiekuna psa i tego czy do sytuacji rzeczywiście doszło całkowicie nieumyślne.

Reklama

Brak wstąpienia na drogę karną nie oznacza jednak braku odpowiedzialności cywilnej. Osobie, którą pogryzł pies przysługują dwa rodzaje roszczeń. Odszkodowanie opiera się na rekompensacie za powstałe w wyniku pogryzienia szkody takie jak zniszczone ubranie czy koszty leczenia oraz rehabilitacji. Obejmuje nie tylko szkodę rzeczywistą, ale także utracone korzyści, a więc np. pieniądze, których w wyniku pogryzienia nie mogła zarobić osoba poszkodowana. Z kolei zadośćuczynienie bazuje na niematerialnych skutkach pogryzienia, takich jak wszystkie negatywne stany emocjonalne i psychiczne i stres, z którym musiała się zmierzyć osoba poszkodowana. 

Ugryzienie przez psa – sprawa sądowa

W przypadku kiedy sprawa zostanie skierowana na drogę sądową, warto zdawać sobie sprawę z kilku kwestii, które mogą działać na korzyść opiekuna psa. Najważniejszą jest konieczność rzetelnego przedstawienia w sądzie zaistniałej sytuacji. Sam fakt, że rzeczywiście doszło do ugryzienia nie przesądza jeszcze bynajmniej o winie opiekuna.

Istotne może się okazać, w jaki sposób zachowywał się on przed zdarzeniem –  przepisowe prowadzenie psa na smyczy, przyciągnięcie go bliżej siebie, czy próba obejścia poszkodowanej osoby okrężną drogą mogą być okolicznościami działającymi na korzyść opiekuna psa.

Z drugiej strony osoba poszkodowana również niekoniecznie musi zawsze być bez winy – jeśli w złośliwy sposób prowokowała psa, próbowała go wystraszyć, krzyczała na niego, rzucała czymś lub w jakikolwiek inny sposób zachowywała się agresywnie, będą to dla sądu przesłanki za oddaleniem jej roszczeń. Takie sytuacje koniecznie należy otwarcie opisać w czasie rozprawy.

Reklama
Reklama

Dla sądu istotne może się też okazać zachowanie opiekuna psa już po samym ugryzieniu – jeśli nie próbował uciekać z miejsca zdarzenia, nie utrudniał pracy policji i udzielił osobie poszkodowanej pierwszej pomocy, zostanie z całą pewnością oceniony nieco łagodniej.

Co w sytuacji kiedy pies ugryzł dziecko?

Specyficzna sytuacja ma miejsce kiedy pies ugryzł dziecko. W takim wypadku do ostatecznej kwoty potencjalnych roszczeń cywilnych dochodzi kilka dodatkowych aspektów, np. konieczność opuszczenia przez rodzica pracy w celu sprawowania opieki nad dzieckiem, ale także mniej oczywiste koszty, jak wynagrodzenie dla osoby dającej dziecku dodatkowe lekcje w czasie jego nieobecności w szkole.

Ugryzienie przez psa – ubezpieczenie

Dobrym sposobem na zabezpieczenie się przed potencjalnie kosztownymi konsekwencjami pogryzienia kogoś przez psa jest wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia – w takiej sytuacji to po stronie ubezpieczyciela będzie wypłata wszelkich odszkodowań czy zadośćuczynienia osobie poszkodowanej.

Jest natomiast kilka kwestii na które warto zwrócić uwagę przy zakupie ubezpieczenia OC. Pierwszą z nich jest konieczność zgłoszenia przy zawieraniu umowy, jeśli rasa psa zaliczana jest do agresywnych. Często pojawia się też w umowach zapis o tzw. “rażącym niedbalstwie” – może on oznaczać, że ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania jeśli np. pies nie był zaszczepiony, prowadzony na smyczy lub w kagańcu. Ostatnie czemu warto się przyjrzeć to ewentualne przerzucanie części odpowiedzialności na opiekuna psa, np. brak wypłacania odszkodowania poniżej określonej kwoty.

Zapisz się na newsletter!

Autor: Anna Iżyńska

Reklama

Podobne artykuły

Reklama

Czytaj dalej

Smycze flexi - wady i zalety

Smycz automatyczna jest jednym z pierwszych akcesoriów, którzy kupują opiekunowie  planujący adopcję psa. Przez wiele [...]

Jak nauczyć psa szczekać?

Jak nauczyć psa szczekać? Najczęściej nie lubimy, kiedy pies szczeka, szczególnie kiedy robi to często [...]

Dodaj komentarz

Reklama