Chroń nazwę przydomka hodowlanego przed skopiowaniem.

Wszyscy miłośnicy czworonogów wiedzą ile radości sprawia hodowla psów. A gdyby tak połączyć pasje z pomysłem na biznes? Dobra organizacja to nie wszystko. W tej branży konkurencja również jest duża. Warto wiedzieć w jaki sposób zabezpieczyć takie przedsięwzięcie od strony prawnej. Jednym z kroków jakie powinieneś podjąć jest zastrzeżenie nazwy przydomka hodowlanego. W jaki sposób to zrobić i dlaczego warto? O tym przeczytasz poniżej.

Przydomek hodowlany – co to takiego?

Każdy hodowca psów jeżeli prowadzi biznes to robi to pod określoną nazwą. Przydomek hodowlany to właśnie nazwa hodowli, która wyróżnia ją spośród innych działalności tego typu.

Chwytliwy pomysł na przydomek z punktu widzenia marketingowego to także szansa na uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku. Dzięki temu zdobędziesz rozpoznawalność, renomę i będziesz mógł uzyskać wyższą ceną ze sprzedaży psów. I tak np. owczarki niemieckie sprzedawane ze „Szczęśliwej przystani” będą pozytywnie kojarzone z dobrymi warunkami panującymi w Twojej hodowli.

Przydomek oprócz funkcji odróżniającej pełni także inną rolę. Łączy się z imieniem psa i w ten sposób staje się swoistym „nazwiskiem rodowym”. Nazwy przydomków hodowlanych podlegają rejestracji w Międzynarodowym Repertorium Przydomków i jest to warunek przynależności hodowcy do Związku Kynologicznego w Polsce.

Zobacz również:

Reklama

Nazwa przydomka hodowlanego pod ochroną

Dlaczego warto zastrzec nazwę przydomka, skoro jest ona rejestrowana w repertorium? Co więcej, Związek Kynologiczny (ZKWP) na swojej stronie internetowej wyraźnie podkreśla, że żaden przydomek o takiej samej lub podobnej nazwie nie może być zarejestrowany.

Wydawałoby się, że hodowcy psów mogą więc spać spokojnie. Nic bardziej mylnego. Związek Kynologiczny to nie jedyna organizacja tego typu w Polsce. Jest ich zdecydowanie więcej. Oznacza to, że inny hodowca może działać pod taką samą nazwą, ale jej nie zastrzeże.

Reklama

Jak chronić nazwę przydomka hodowlanego? Do dyspozycji masz dwa rozwiązania jakie przewiduje nasz porządek prawny: darmowe i płatne.

Darmowa ochrona nazwy przydomka

Nazwa hodowli psów korzysta z podstawowej ochrony prawnej przewidzianej w ustawie o prawie autorskim oraz ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Pewną ochronę przewiduje również kodeks cywilny. Są to rozwiązania darmowe i nie wymagają dopełnienia żadnych formalności. Ich zakres jest jednak mocno ograniczony i może okazać się niewystarczający, gdy dojdzie do sporu.

Prawnoautorska ochrona przydomka hodowlanego

Na gruncie ustawy o prawie autorskim ochronie podlegają tylko utwory.

Co do zasady pojedyncze słowo nie wpisuje się w te kryteria. Przydomek hodowlany może więc korzystać z tej ochrony tylko, gdy będzie odznaczał się indywidualną cechą twórczą. Musi być na tyle oryginalny, by nie było wątpliwości, że autor odcisnął w nim swoje piętno twórcze.

Reklama

Jeśli przedmiotem Twojej działalności jest sprzedaż psów, trudno mówić o oryginalności. Długa i skomplikowana nazwa hodowli jest po prostu niepraktyczna i nikt jej nie zapamięta. Jedynym rozwiązaniem, by skorzystać z ochrony prawnoautorskiej jest połączenie nazwy hodowli z oryginalnym logo. Wszystko jednak zależy od okoliczności. Dobrze skorzystać z opinii rzecznika patentowego, który pomoże ocenić, czy nazwa przydomka będzie chroniona na tym gruncie.

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jako źródło ochrony przydomka

To kolejny rodzaj darmowej ochrony przewidziany jednak tylko dla przedsiębiorców. Oznacza to, że aby z niej korzystać musisz mieć prowadzić firmę, czyli posiadać wpis do KRS lub CEiDG.

Wówczas przydomek kynologiczny korzysta z takiej samej ochrony jak niezarejestrowany znak towarowy. Jest to ochrona mocno ograniczona. Aby objęła obszar całego kraju, musiałbyś prowadzić działalność na dużą skalę. I w tym przypadku również mogą się pojawić problemy w udowodnieniu, że to właśnie Ty masz prawo do wyłącznego posługiwania się daną nazwą.

Kodeks cywilny na straży bezpieczeństwa nazwy przydomka hodowlanego

Podobnie jak w przypadku ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ten rodzaj ochrony również jest mocno ograniczony. Aby z niej korzystać nazwa przydomka hodowlanego musi być zawarta w nazwie firmy, pod którą działasz. Pamiętaj jednak, że w razie sporu musi udowodnić, że w określonym zakresie posługujesz się tą nazwą w celach komercyjnych.

Reklama
Reklama

W przypadku działalności lokalnej, ochrona będzie zapewne ograniczona tylko do konkretnego miasta, a nawet jego części. Jak widzisz, wszystkie zaprezentowane powyżej darmowe rozwiązania prawne chronią Cię tylko w ograniczonym zakresie.

Płatne rozwiązania, które ochronią nazwę przydomka hodowlanego

Najpełniejszą ochronę da Ci rejestracja nazwy lub logo hodowli w Urzędzie Patentowym RP. Tutaj obowiązuje zasada „kto pierwszy ten lepszy”. Wyłączne prawo do posługiwania się daną nazwą będzie przysługiwało temu hodowcy, który pierwszy wystąpi z wnioskiem o rejestrację. Urząd Patentowy wyda Ci świadectwo ochronne. Dokument ten jest dowodem na to, że to właśnie Ty jesteś właścicielem praw do określonego znaku.

Czy przydomek kynologiczny jest znakiem towarowym?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, warto wiedzieć czym jest znak towarowy. Jest to każde oznaczenie, które nadaje się do komercyjnego odróżniania towarów i usług określonego typu od takich samych lub podobnych oferowanych przez konkurencję.

Przeważnie jest to nazwa lub logo.

Bez wątpienia przydomek hodowlany wpisuje się w te kryteria. Dlaczego warto go zarejestrować w Urzędzie Patentowym? To nie tylko najpełniejszy sposób ochrony przed nieuczciwą konkurencją, ale także szansa na budowanie silnej i prestiżowej marki na rynku.

Rejestracja przydomka hodowlanego w Urzędzie Patentowy od strony formalnej

Aby zarejestrować przydomek jako znak towarowy nie musisz prowadzić działalności gospodarczej. Możesz wystąpić z wnioskiem rejestrowym jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności. Zawsze istnieje możliwość dokonania zmiany właściciela w rejestrze.

Jak możesz zobaczyć, na taką rejestrację zdecydowali się hodowców nie tylko psów, ale i koni, alpak a nawet pszczół 🙂

Cała procedura rejestrowa nie jest skomplikowana, ale może na Ciebie czekać kilka przykrych niespodzianek. Urząd patentowy odmówi wydania świadectwa ochronnego jeśli nazwa przydomka nie będzie posiadała zdolności odróżniającej. Twój konkurent, który posługuje się taką samą lub podobną nazwą również może złożyć sprzeciw do zgłoszenia.

Między innymi z tych powodów warto więc skorzystać z pomocy rzecznika patentowego, który już na wstępie oceni ewentualne przeszkody, mogące pojawić się na etapie rejestracji. Przeprowadzi Cię także przez wszystkie formalności i wytłumaczy zawiłości prawne związane z procedurą.

Wiesz już, że nazwa przydomka hodowlanego korzysta z podstawowej ochrony przewidzianej w naszym porządku prawnym. Nie wymaga to od Ciebie podejmowania żadnych działań i dopełniania skomplikowanych formalności. Zakres tej ochrony jest jednak mocno ograniczony. Uregulowanie praw do nazwy poprzez rejestrację w urzędzie patentowym to najlepsza opcja, by uchronić się przed nieuczciwą konkurencją. Większości sporów o markę udało by się uniknąć gdyby były one zgłaszane do rejestracji w Urzędzie Patentowym. Finalnie osoba, która z takim wnioskiem wystąpi jako pierwsza ma szansę przejąć taką nazwę na siebie.

Zapisz się na newsletter!

Autor: Redakcja

Reklama

Podobne artykuły

Reklama

Czytaj dalej

Dodaj komentarz

Reklama